Przejdź do treści

Kurs Instruktora Nauki Jazdy
cena sugerowana 3600 ZŁ!
organizowany przez SuperOSK i e-kierowcę


  *pola wymagane

  Powyższa zgoda może zostać wycofana w dowolnym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: [email protected] Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Klauzula informacyjna: Administratorem danych osobowych jest e-kierowca sp. z o. o. sp. k... (rozwiń)

  Administratorem danych osobowych jest e-kierowca sp. z o. o. sp. k. z siedzibą ul. Łady 14a, 71-605 Szczecin. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub listownie na adres korespondencyjny podany powyżej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci założenia i prowadzenia konta w systemie dostarczonym przez e-kierowca sp. z o. o. sp. k.. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności.


  Proszę udowodnić, że jesteś człowiekiem, wybierając Ciężarówka.

  teoria przez internet i archiwum wykładów
  praktyka w wybranym OSK
  prawdziwa baza pytań i ćwiczeń
  interaktywne wykłady on-line transmitowane na żywo

  Z czego składa się praktyka?


  10 godzin: Wykładowca pokazuje jak prowadzić wykłady

  5 godzin: Prowadzisz wykłady

  5 godzin: Pokaz zajęć praktycznych

  4 godziny: Zajęcia praktyczne (jazda) jeździsz razem z kandydatem na instruktora lub instruktorem

  20 godzin: Bierzesz udział jako obserwator w zajęciach teoretycznych z kandydatami na kierowców

  30 godzin: Bierzesz udział jako obserwator w zajęciach praktycznych z kandydatami na kierowców

  10 godzin: Prowadzisz zajęcia na placu z kandydatem na kierowcę

  Jakie wymagania musisz spełnić aby zostać Instruktorem Nauki Jazdy?

  Posiadać prawo jazdy:

  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B;
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
  • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

  Musisz posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

  Nie być nigdy skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

  Harmonogram części teoretycznej kursu Instruktora Nauki Jazdy

  [MEC id=”1327″]