Kurs Instruktora Nauki Jazdy

cena sugerowana 3200 ZŁ!

organizowany przez SuperOSK i e-kierowcę

ZGŁOŚ SIĘ
teoria przez internet i archiwum wykładów
praktyka w wybranym OSK
prawdziwa baza pytań i ćwiczeń
interaktywne wykłady on-line transmitowane na żywo

Z czego składa się praktyka?


10 godzin: Wykładowca pokazuje jak prowadzić wykłady

5 godzin: Prowadzisz wykłady

5 godzin: Pokaz zajęć praktycznych

4 godziny: Zajęcia praktyczne (jazda) jeździsz razem z kandydatem na instruktora lub instruktorem

20 godzin: Bierzesz udział jako obserwator w zajęciach teoretycznych z kandydatami na kierowców

30 godzin: Bierzesz udział jako obserwator w zajęciach praktycznych z kandydatami na kierowców

10 godzin: Prowadzisz zajęcia na placu z kandydatem na kierowcę

Jakie wymagania musisz spełnić aby zostać Instruktorem Nauki Jazdy?

Posiadać prawo jazdy:

  • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B;
  • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
  • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
  • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

Musisz posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

Nie być nigdy skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:

  • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Harmonogram części teoretycznej kursu Instruktora Nauki Jazdy

14 czerwca 2021
15 czerwca 2021
21 czerwca 2021
22 czerwca 2021
23 czerwca 2021
23 czerwca 2021
24 czerwca 2021
24 czerwca 2021
Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej