Następny nadchodzące wydarzenie

Kurs Instruktora Nauki Jazdy

17 maja 2021
 • 00

  dni

 • 00

  godzin

 • 00

  minut

 • 00

  sekund

Kurs Instruktora Nauki Jazdy

cena sugerowana 3200 ZŁ!

organizowany przez SuperOSK i e-kierowcę

Zgłoś się!

WYPEŁNIJ FORMULARZ
teoria przez internet i archiwum wykładów
praktyka w wybranym OSK
prawdziwa baza pytań i ćwiczeń
interaktywne wykłady on-line transmitowane na żywo

Z czego składa się praktyka?


10 godzin: Wykładowca pokazuje jak prowadzić wykłady

5 godzin: Prowadzisz wykłady

5 godzin: Pokaz zajęć praktycznych

4 godziny: Zajęcia praktyczne (jazda) jeździsz razem z kandydatem na instruktora lub instruktorem

20 godzin: Bierzesz udział jako obserwator w zajęciach teoretycznych z kandydatami na kierowców

30 godzin: Bierzesz udział jako obserwator w zajęciach praktycznych z kandydatami na kierowców

10 godzin: Prowadzisz zajęcia na placu z kandydatem na kierowcę

Zgłoś się na Kurs Instruktora Nauki Jazdy

Jakie wymagania musisz spełnić aby zostać Instruktorem Nauki Jazdy?

Posiadać prawo jazdy:

 • kategorii B co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. B;
 • kategorii A co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. A;
 • kategorii T co najmniej przez okres 2 lat – dotyczy instruktorów, którzy uzyskują uprawniania instruktora wyłącznie w zakresie prawa jazdy kat. T;
 • kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3- letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawniania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B – dotyczy instruktorów rozszerzających uprawniania do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii;

Musisz posiadać ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

Nie być nigdy skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za:

 • przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
 • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
 • przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

  Dane podstawowe (wymagane)  Gdzie chcesz odbyć praktyczną część kursu? (wymagane)


  Dane OŚRODKA SZKOLENIA KIEROWCÓW (opcjonalne)

  Harmonogram części teoretycznej kursu Instruktora Nauki Jazdy

  Nie odnaleziono wydarzeń!
  Więcej