Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Obsługa PKK » Jak dodawać uprawnienia obsługi PKK kolejnym użytkownikom Biz.prawko.pl?

Jak dodawać uprawnienia obsługi PKK kolejnym użytkownikom Biz.prawko.pl?

  Jeżeli chcesz umożliwić pobieranie, aktualizowanie i zwracanie PKK innemu instruktorowi lub osobie prowadzącej biuro, nadaj mu uprawnienia. 

  Zaloguj się na Biz.prawko.pl z poziomu konta właściciela. Następnie wyszukaj instruktora w zakładce ”Instruktorzy”. Przejdź w szczegóły i w “Danych instruktora” przesuń suwak Admin PKK  (kolor pomarańczowy) oraz uzupełnij wszystkie dane instruktora.

  Uwaga! *Aby inny instruktor/pracownik OSK mógł aktualizować PKK musi posiadać swój login do portalu OSK.

  Jeżeli na liście instruktorów nie posiadasz instruktorów, którym chcesz nadać uprawnienia do pracy PKK, musisz dodać instruktora w Biz.prawko.pl. Aby to zrobić przejdź do zakładki “Instruktorzy” i wybierz “Dodaj instruktora” i wprowadź dane.

  *Pobranie loginu z portalu OSK instruktora lub pracownika biura.

  1.Zaloguj się do portalu OSK i przejdź w szczegóły konta klikając na ikonę znajdującą się obok imienia i nazwiska. 

  2.Przejdź do zakładki “Użytkownicy” i wybierz “Dodaj nowego użytkownika”

  3.Uzupełnij dane instruktora i nadaj mu rolę “Super Użytkownik”. Po dodaniu użytkownika na adres e-mail, który podaliśmy zostanie wysłany login do portalu. Otrzymany login wpisz w systemie Biz.prawko.pl, aby nadać uprawnienia instruktorowi do pracy z PKK.

  4.Jeżeli na liście jest już dodany instruktor, któremu chcesz nadać uprawnienie, przejdź do edycji i zmienić mu rolę na “Super Użytkownik”