Przejdź do treści
Strona główna » Blog » FAQ » Jak zwrócić i zaktualizować PKK?

Jak zwrócić i zaktualizować PKK?

  Po zakończeniu szkolenia należy zwrócić PKK z aktualizacją. Do zwrotu z aktualizacją należy uzupełnić dane o przeprowadzonym szkoleniu w szczegółach kursanta:

  • Numer instruktora prowadzącego – wybieramy z listy naszych instruktorów, instruktora prowadzącego. Należy pamiętać, aby każdy instruktor miał uzupełniony Numer instruktora prowadzącego w szczegółach instruktora: Instruktorzy -> Dane instruktora,
  • Datę rozpoczęcia szkolenia,
  • Datę zakończenia szkolenia,
  • Liczbę godzin zajęć teoretycznych i praktycznych – system biz.prawko.pl zasugeruje liczbę godzin na podstawie kategorii w PKK. OSK może ją edytować w trakcie pobranego PKK. W momencie zwrotu z aktualizacją edycja jest zablokowana. 
  • Numer ewidencyjny wykładowcy – opcjonalnie.

  Jeżeli wszystkie dane wyprowadziłeś  poprawnie, w profilu kandydata na kierowcę przejdź do sekcji “Zwrot PKK z aktualizacją”. Wykonaj 4 kroki: 

  • W pierwszym kroku bezpośrednio przed aktualizacją pobierz  PKK ponownie, aby sprawdzić czy PKK nie było aktualizowane przez Starostwo np.: o zakaz, cofnięcie lub zatrzymanie dokumentu. Po tej operacji sprawdź dane kursanta powyżej, aby zweryfikować czy nadal chcemy dokonać zwrotu z aktualizacją. 
  • W drugim kroku masz już możliwość pobrania dokumentu do podpisu. Pobierz dokument na dysk komputera. 
  • W  trzecim kroku zostaniesz przekierowany do strony moj.gov.pl aby dokonać podpisu profilem zaufanym. Po przejściu na stronę, wgraj pobrany przed chwilą plik i podpisz zgodnie z wskazówkami na ekranie strony moj.gov.pl
  • Po poprawnym podpisaniu pobierz podpisany profilem zaufanym dokument i wróć do panelu biz.prawko.pl i wgraj go z dysku.
  • Na końcu kliknij Zwrot PKK 

  Należy pamiętać aby cały proces zwrotu z aktualizacją (wszystkie 4 kroki) dokonywała ta sama osoba. Natomiast dopuszczalne jest pobranie PKK przez użytkownika X, a zwrot z aktualizacją przez użytkownika Y.